Welke rol speelt geloof

Verantwoordelijkheid en geloof

God vragen te doen wat jij zelf niet kan (denk aan de AA) is het afschuiven van je eigen verantwoordelijkheid. Als geloof in jouw leven meespeelt is het belangrijk dat je de juiste vragen stelt en bidt voor steun in specifieke processtappen. Het uitgangspunt is dat jij verantwoordelijk bent, dat jij het zelf kunt. In het bidden kun je bijvoorbeeld steun vinden in het nemen van een pijnlijke beslissing of het doorleven van pijn. Maar dat is dus wat anders dan een god vragen om het probleem over te nemen.