Sociaal drinken

Bestaat er iets als sociaal drinken?

Zodra je jezelf afvraagt of je sociaal drinkt, kun je er van uitgaan dat je meer drinkt dan goed voor je is.

Geschiedenis

Zo’n 40 jaar geleden was er vanuit de overheid al aandacht voor alcoholmisbruik. Met de slogan: drank, makkelijk te veel, moeilijk terug, werd duidelijk gemaakt dat dagelijks gebruik – elke hoeveelheid, hoe gering ook – tot gewenning leidt. Wetenschappelijk klopt dat. Alleen daar heb je als drinker niks aan, je zult er echt niet van stoppen als je al aardig op weg bent.

Alcoholgebruik verandert (nog steeds)

Vanaf de laat 60-er jaren veranderde de sociale omgeving in rap tempo, daarmee veranderde ook het drinken. Alcohol kwam uit het schimmige gebied, van donkere kroegen met voornamelijk bier en jonge jenever, tevoorschijn als positieve aanvulling op het sociale leven. Belgische bieren, Franse wijnen en fijne aperitieven stonden in het teken van ‘het goede leven’. Borrelen na het werk werd steeds gebruikelijker en de verkrijgbaarheid van alcohol groeide. Drinken in Nederland werd gemeengoed. Je zou kunnen zeggen dat er een grote liberalisering is geweest in de laatste 35 jaar van de vorige eeuw.

Met de toename van het drinken in Nederland veranderde dus kennelijk ook het gevoel over wat nog ‘normaal’ of ‘aanvaardbaar’ is. Voor het lichaam zelf verandert er niets. Alcohol is alcohol.

Hoezo sociaal drinken

Afgezien van de toename in het algemeen aanvaarde gebruik, maakt het ook verschil in wat voor sociaal netwerk je leeft. De een heeft bezigheden en vrienden waarbij dagelijks stevig wordt ingenomen. De ander leeft in een netwerk waarbij het wijntje uit het kerstpakket de uitzondering op de regel is. Het is maar wat je gewend bent, dus wat is sociaal? Om de alcoholinname te duiden hebben we aan het begrip ‘sociaal’ dus eigenlijk niets.

Sociale ont-spanning

Het belangrijkste aspect van alcohol is het dempende effect op gevoelens van onbehagen en het aanvankelijk versterken van positieve gevoelens. Dat maakt alcohol zo interessant voor de beginnende gebruiker. Hoe groter de behoefte aan dat ‘lekkere’ gevoel, hoe sneller je weer gaat drinken. Daarom drinken jongeren zo graag in de uitgaansperiode. Ze zijn eigenlijk nog onzeker, maar met wat op lukt het allemaal beter. Zet dat proces door, dan ontstaat alcoholgewenning. Drinken wordt een onderdeel van het leven.

Als je dan op gegeven moment wat wilt minderen, blijkt dat lastig. Gewenning is intussen afhankelijkheid geworden. Dat klinkt al een stuk minder sociaal.