Schuldig voelen

Ik voel me schuldig naar mijn kinderen

Ik wil een goede ouder zijn. Wat is er nog meer voor nodig om mezelf zover te krijgen?

Je eigen overtuiging dat je een helder en nuchter leven wilt, vrij de behoefte aan alcohol. Dus het opruimen van de innerlijke structuren die je tegenhouden. En vooral: een beetje liever zijn voor jezelf! Compassie voor jezelf en jezelf ont-schuldigen, niet ver-ontschuldigen, dat is wat anders. Schuldig voelen werkt niet. Hoe het wel werkt leer je tijdens de begeleiding.

Schuldig voelen en tekort schieten

Je kunt je schuldig voelen en machteloos tegelijk. De achteruitgang die anderen zien, is een van de meest trieste consequenties van alcoholmisbruik. Dat is pas pijn. Een regelrechte hel, want je weet het wel – je wilt anderen niet opzadelen met jouw probleem. En zelfs al heb je alles nog redelijk ‘onder controle’, ben je nooit zichtbaar dronken en ben je verder een gewone pa of ma… je voelt jezelf toch tekortschieten.

Maar zelfs je kinderen zijn geen motivatie omdat het verlangen naar innerlijke rust (die je opzoekt met drank) altijd zal blijven als je niet vanuit je eigen wens te werk gaat. Stoppen voor anderen is wezenlijk iets anders dan zelf kiezen voor een helder leven.

Ik kan het ook anders stellen: door het niet helemaal vanuit jezelf te doen, mis je het echte commitment en ben je onvoldoende in staat het proces te aan te gaan.