Schuldig voelen

Ik voel me schuldig naar mijn kinderen

Ik wil een goede ouder zijn. Wat is er nog meer voor nodig om mezelf zover te krijgen? Je eigen overtuiging dat je een helder en nuchter leven wilt, vrij van alcohol. Het opruimen van belemmerende overtuigingen die dat tegenhouden. En vooral: een beetje liever zijn voor jezelf! Compassie voor jezelf. En jezelf ont-schuldigen, niet ver-ontschuldigen, dat is wat anders. Schuldig voelen werkt niet. Hoe het wel werkt leer je tijdens de begeleiding.

Schuldig voelen en tekort schieten

Je kunt je schuldig voelen en machteloos tegelijk. De achteruitgang die anderen zien en die je misschien ergens wel voelt, is een van de meest trieste consequenties van het overmatig drinken. Dat is pas pijn. Een regelrechte hel, want je weet het wel; je wilt anderen niet opzadelen met jouw probleem. En zelfs al heb je alles nog redelijk "onder controle", ben je nooit zichtbaar dronken en ben je verder een gewone pa of ma… je voelt je tekortschieten.

Maar zelfs je kinderen zijn geen motivatie omdat het verlangen altijd zal blijven als je niet vanuit je eigen wens te werk gaat. Stoppen om of vanwege anderen is wezenlijk iets anders dan kiezen voor een helder leven.

Gevangen blijven in schuldgevoel garandeert de voortzetting van je verslaving.