Robert Koops

Professional en ervaringsdeskundige

robert koops

Naast mijn werk als counselor, trainer en intervisor, ben ik ervaringsdeskundig met alcoholafhankelijkheid en de mechanismen die de verslaving hebben aangewakkerd en in stand gehouden. Ik ken de beklemming van verslaving, de eindeloze stoppogingen, de contraproductieve hulpverlening en de hel van terugval. Ik ken het dweilen met de kraan open.

Ik zag mezelf in vicieuze cirkels ronddraaien. Ik ging de verslaving voorbij door het denkraam te verlaten. Ik ben reeds 10 jaar vrij van het verlangen naar alcohol.