Medicijnen bij alcoholisme

Kan ik met medicijnen geholpen worden? Ik ben het vechten tegen de alcohol zat

Medicijnen bij alcoholisme kan op recept of bij opname in een kliniek, of bij andere therapievormen via het reguliere circuit. Er zijn middelen die de drankzucht (craving) remmen. Er zijn ook middelen (Refusal en Antabus) die je ontmoedigen te drinken doordat je je doodziek gaat voelen als je toch drinkt. Er zijn ook middelen die na de behandeling worden gegeven om clean te blijven.

Of medicatie een zinvolle bijdrage kunnen leveren in jouw situatie hangt af van nogal wat factoren. Mensen die stevig spuiten/snuiven (andere categorie) kunnen bijna niet zonder medicatie en medische begeleiding de eerste afkickfase doorkomen. Bij de meest voorkomende alcoholafhankelijkheid kan medicatie contraproductief werken aan het uiteindelijke doel. Daarbij hangt het er vanaf hoe "ver" iemand is. Drink je excessief, dan is het duidelijk dat je onder medische begeleiding moet afkicken. De meeste drinkers zijn mensen die nog "redelijk tot gewoon" functioneren, maar wel veel innemen. Voor die groep kan medicatie de zelfde uitwerking hebben als het middel zelf: je weghouden bij de oorzaak.

Medicijnen bij alcoholisme, de bezwaren

Het grootste bezwaar is dat je je probleem verkeerd benadert. Middelen die de trek wegnemen, nemen nog niet de drijfveer weg om te drinken, tenzij je alcoholverslaving puur lichamelijk is. Ik ben die mensen nog niet tegengekomen.

Het gebruik van medicijnen bij alcoholisme staat haaks op mijn aanpak. Het blokkeert de overtuiging dat het jou gaat lukken zonder middelen. Medicijnen houden je weg van de werkelijke oplossing en versterken in feite de behoefte om te ontsnappen. Waarvan wil je afhankelijk zijn?