Ik heb geen drankprobleem

Ik heb geen drankprobleem, want ik kan met gemak stoppen met drinken…

Veel drinkers kunnen met gemak 14 dagen of langer zonder. Dat hoort bij het ontkenningsmechanisme. Twee weken aan het sap om maar te kunnen zeggen: zie je wel, ik kan gerust stoppen, met mij niks aan de hand.

Let op: ik hanteer hier in de tekst het woord ‘drankprobleem’ omdat dat en herkenbare term is. Bedenk echter dat mijn benadering niet uitgaat van een drankprobleem, maar het drinken ziet als coping. Dat dat – en uiteindelijk elke vorm van coping – tot problemen leidt is toch wat anders dan een drankprobleem. Mensen drinken bovenmatig doordat er onderliggende ‘problemen’ zijn. Het gedrag van het overmatig gebruik duiden als louter drankprobleem doet geen recht aan de werkelijke oorzaak en staat herstel in de weg.

Of je ook echt  ‘probleemdrinker’ bent is van andere orde. Kijk eens in de 4 fasen van drinken. Wat is op jou van toepassing?

 • Alcohol-onverschillig
  Alcohol hoort er een beetje bij, maar ook weer niet. Evenzogoed vergeet je het en drink je weken of maanden niet. Dan is drank geen zelfmedicatie waar je afhankelijk van bent, doordat de onderliggende pijn aanhoudt.
 • Alcohol-georiënteerd
  Je drinkt regelmatig, gewoon omdat het lekker is en er bij hoort. Dagelijkse franje. Maar als het er niet is, ook goed. Mmm, twijfelgeval.
 • Alcohol-gewend
  Je drink elke dag en als er niets in huis is dan zorg je daar wel voor, want anders heb je het niet naar je zin. Je mist dan gewoon wat. Dat is structureel coping gedrag en aangezien elk coping gedrag contraproductief is is dat een probleem, naast de onderliggende kwesties.
 • Alcohol-afhankelijk
  Je drinkt duidelijk te veel. Het smaakt je vaak niet eens. Het is net alsof om 4 uur ’s middags de controle wordt overgenomen. Je zit duidelijk in de gevarenzone. Je bent niet alleen gewend, maar het mechanisme is zo verankerd geraakt dat je omgeving – en misschien jij ook wel – er van overtuigd is dat de alcohol, het drinken, de grote boosdoener is.

Wel drinken en toch geen probleem, kan dat ook nog?

Drinken is niet altijd een probleem, zelfs als het om coping gaat. Voor iemand van 75 die elke dag zegt te genieten van een mooie fles wijn, ligt het anders dan voor een jonge ouder die het zelfde drinkt.