Selecteer een pagina
De Verslaving Voorbij - Hulp bij alcoholafhankelijkheid

Contextuele benadering

Wanneer het leven pijn doet kan drank jarenlang als je beste vriend voelen. Het neemt de scherpe kantjes en je voelt je snel beter. Zo is alcohol in staat om elke dag weer opnieuw een gevoel van onbehagen, om te buigen naar ontspanning. Natuurlijk is dat een vette illusie en uiteindelijk contraproductief. Bovendien wordt het steeds lastiger het onderliggende probleem bloot te leggen. Zoals veel aandoeningen niet los gezien kunnen worden van hun context, is ook een alcoholprobleem een probleem-in-context. Contextueel onderzoek leidt tot verrassende inzichten.  

Drie contextuele dimensies

Context is ondeelbaar en in feite onbegrensd, maar voor de inzichtelijkheid spreek ik van drie dimensies. De eerste dimensie is tijd en betekenis, de tweede dimensie is plaats en cultuur en de derde dimensie is familiesysteem en aanleg.

Deze drie dimensies werken in op elk individu en vormen tezamen de werkelijkheid waarbinnen ons leven betekenis, vorm en inhoud krijgt. Ieder van ons heeft een plaats binnen deze driedimensionale ruimte. Die plaats is niet vast, hoewel we daar wel vaak naar handelen.

 

– tijd en fysieke omgeving vormen de contextuele ruimte
– binnen die ruimte heeft elk individu een plaats, een gezichtspunt, dat is plaats-in-context
– vanuit jouw gezichtspunt of plaats gebeurt van alles, dat is de situatie-in-context
– als die situatie niet oké is spreken we van een probleem-in-context

 

Gedragspatroon

Onze individuele plaats-in-context is bepalend voor de wijze waarop we denken, voelen en reageren. Zolang die ongewijzigd blijft, blijft het probleem-in-context ook ongewijzigd, zolang de gebeurtenis aanhoudt of wanneer deze zich herhaalt. Dat is wat binnen de dagelijkse therapeutische praktijk wordt bedoeld met het ’blijven hangen in ingesleten en vertrouwde reactiepatronen’. 

Drinken is coping

Drinken is een vorm van coping: de wijze waarop je omgaat met de situatie. Als coping werkt, zal de gebruiker het gedrag herhalen. Herhaling wordt gewoonte en raakt ingesleten reactiepatroon. Als dat patroon zich dagelijks voordoet wordt het afhankelijkheid. Die afhankelijkheid wordt, wordt het een deel van het probleem. Het zal de onderliggende probleem-structuur verhullen, het kan ermee versmelten, maar het is niet de oorzaak van het probleem. Het heeft daarom ook geen enkele zin de het alcoholgebruik of misbruik als aangrijpingspunt te gebruiken.

Fixatie

Alles stroomt binnen de gegeven context, dat is zoals het leven is. Leven is beweging. De mens lijkt de enige soort die zich de inbeeldt de tijd en beweging te kunnen stoppen, het levenswiel tot stilstand te brengen. Dat is wat we doen als we met ingesleten gedragspatronen reageren op de veranderlijke werkelijkheid. We zetten processen op onderdelen stil. Door deze fixatie raken we ingekapseld en verliezen we langzaam maar zeker het contact met de werkelijkheid.

 

De contextuele benadering doet recht aan alles wat is voorafgegaan aan je afhankelijkheid.