Safe and Sound Protocol – Evaluatie

De ontwikkeling van het Safe and Sound Protocol vloeit voort uit het wetenschappelijk werk van Stephen Porges, dat heeft geresulteerd in de Polyvagaaltheorie. Ik onderschrijf de theorie van Porges omdat deze zo controleerbaar is. Ook de theorie over het aanpassingsvermogen van ons middenoor en de daaraan verbonden gevoelens van onveiligheid zijn herkenbaar. Niettemin heb ik…