Selecteer een pagina
De Verslaving Voorbij - Hulp bij alcoholafhankelijkheid

Negatieve beeldvorming verslaving en verslavingszorg

De beeldvorming van verslaving en verslavingszorg schrikt veel mensen af. Dit heeft vooral te maken met het dominante Minnesota behandelmodel. Dat is afgeleid van de 12 stappen-methodiek van de AA. Uitgangspunt van beide is dat een verslaving een ongeneeslijke hersenziekte is.

De verslaafde

Een verslaafd mens wordt doorgaans gezien als iemand die geen macht meer heeft over de eigen wil, voor zover het betrekking heeft op alcohol. Dat is een misverstand. Een mens kan nog zo dwangmatig zijn in het gebruik van bijvoorbeeld alcohol, toch wil dat niet zeggen dat de drinker de wil is ontnomen door het middel. Sterker nog, de drinker wil drinken omdat er een interne motivatie actief is die de ratio overvleugelt. Dat geldt trouwens voor bijna elke beslissing die we nemen. We kiezen niet met ons verstand, maar met onze emotie. Reclamemakers weten dat maar al te goed en sturen ons koopgedrag aan met die wetenschap.

Schadelijke terminologie, negatieve beeldvorming

Het gebruik van beladen termen niet zonder gevaar. Het bepaalt hoe andere mensen tegen je aankijken en hoe je je zelf ziet. Heb je een verslaving, eigen schuld dikke bult, of je valt in genade omdat je ‘nou eenmaal’ ziek bent. In beide posities, die ook gelden binnen de verslavingszorg,  voelen de meeste mensen die nog maatschappelijk functioneren zich niet thuis. Resultaat: geen hulp zoeken.

Beeldbepalende subcultuur

Dat wordt nog eens versterkt door de subcultuur op verslavingsfora en binnen instellingen. Cliënten en professionals bedienen zich van een jargon waarmee ze die subcultuur vormgeven en afschotten.

Je ziet dit mechanisme ook op andere gebieden, waarbij een kleine groep een beeld neerzet dat niet representatief is voor de hele populatie. Je ziet het in de homobeweging, bij transgenders, bij travestieten. Wat je niet ziet zijn al die gewone mensen die gewoon hun leven leiden met hun specifieke voorkeur of geaardheid.

Minnesota-model

En tot slot hebben we ook nog het beeldbepalende 12-stappen programma en het Minnesota Model, dat door de meeste organisaties wordt gebruikt. Veel mensen voelen zich terecht erg ongemakkelijk bij wat dit model te melden heeft.