Actueel

Lezing Universal Voice Institute 23 of 24 maart 2024

Centraal staat in deze lezing de Polyvagaaltheorie. Deze wetenschap beschrijft de (neurofysiologische) basis van emotie, gehechtheid, communicatie en zelfregulatie. De Polyvagaaltheorie is de wetenschap van veiligheid en beschrijft hoe ons lichaam autonoom (zonder invloed van onze wil) reageert op onveiligheid. Dat emotie onmiddellijk zijn weerslag heeft op onze stem is wel bekend. Dat daartoe ademhalingsoefeningen een goed middel zijn, eveneens. De Polyvagaaltheorie maakt inzichtelijk hoe deze processen tot stand komen en wat daarvan de consequenties zijn en hoe je tot regulatie kunt komen.

Zoals gezegd, het gaat over autonome processen, toch blijkt dat we wel degelijk invloed kunnen hebben en ook eigenlijk zouden moeten nemen, om niet te worden geleefd door ons autonome zenuwstelsel. Het kan dus, binnen een zekere bandbreedte, maar wel via een omweg.

Dat gaat een ruime stap verder dan het letten op ademhaling en houding, maar staat daar ook weer niet los van. Op het moment dat je ‘inplugt’ in dit systeem, plug je ook in op je innerlijke drijfveren om te performen. Naast de levenslust om te zingen en de levenslust die het brengt (polyvagaal verklaarbaar!) kom je mogelijk ook in contact met een innerlijke call for attention. Ik herken dit bij veel artiesten en zelfs de allergrootsten worstelen vaak nog met onderliggende drijfveren om het podium op te zoeken, die verrassend vaak uit kramp voortkomen dan uit overvloed. Wat veel artiesten doen, levenslust wakker schudden binnen de toeschouwer, gaat maar al te vaak ten koste van de innerlijke rust van henzelf.

Kennis van de onderliggende processen aan de hand van de polyvagaaltheorie geven een veilige – en zo mogelijk – non-therapeutische ingang naar het eigen functioneren en biedt toegang tot dat zelfde systeem.

Ik ben Robert Koops en werk dagelijks met cliënten die reeds jarenlang worstelen met en leven vanuit een tekort, samengevat als leven vanuit de verinnerlijkte veronderstelling ‘nooit goed genoeg te zijn’. In de muziek die zij maken, letterlijk of figuurlijk horen ze vooral de valse nootjes en baseren daarop hun zelfbeeld. Ik help hen te luisteren naar het hele stuk dat zij in de wereld zetten.

Kennis van deze prachtige theorie die inmiddels wetenschappelijk gevestigd is, zou idealiter deel uitmaken van het curriculum van de middelbare school en is van belang voor een ieder die structureel in stressvolle situaties terechtkomt – dus zeker voor performers – en voor professionals die nauw contact hebben met mensen, denk aan de zorg, of hulpdiensten.

The Wheel of Consent – Meervoudig consent

In de zomer van ’21 ben ik begonnen met het oefenen van meervoudig consent, dat is gestoeld op het werk van Betty Martin, The Wheel of Consent. De resultaten zijn verbluffend, niettemin stuitte ik ook op vragen aangaande bepaalde lichamelijke reacties. Vragen die inmiddels tot duidelijk hebben geleid via de Polyvagaaltheorie.

Ademwerk

Eveneens heb ademwerk opgenomen in mijn werk, het is nauw verbonden met de wetenschap van veiligheid, ofwel: de Polyvagaaltheorie.

Polyvagaaltheorie – Stephen W. Porges

In augustus ’21 heb ik de Polyvagaaltheorie (de wetenschap van veiligheid) definitief opgenomen in mijn werk, zie de pagina Polyvagaaltheorie Ik behandel de theorie binnen de sessies in samenhang met reeds gebruikte inzichten en oefeningen.

HartRitmeVariabiliteit (HRV) en Hartcoherentie

Een belangrijk onderdeel waar Stephen W. Porges al vroeg in zijn carrière op stuitte was de ontdekking van de Hart Ritme Variabilieit (HRV). Het meten en beïnvloeden van hartritme-variabiliteit, dat is reeds mogelijk.

Safe & Sound Protocol (SSP)

Het Safe and Sound Protocol (SSP) maakt inmiddels deel uit van mijn werk, het is altijd additioneel aan bestaande therapeutische interventies. Voor het gebruik van dit bijzondere ‘instrument’ ben ik inmiddels bevoegd.

Integratieve benadering

De hier genoemde toepassingen zijn gebaseerd op stevig gefundeerd wetenschappelijk onderzoek en worden zoveel mogelijk geïntegreerd toegepast.