Actueel

In de zomer van ’21 ben ik begonnen met het oefenen van meervoudig consent, dat is gestoeld op het werk van Betty Martin, The Wheel of Consent. De resultaten zijn verbluffend, niettemin stuitte ik ook op vragen aangaande bepaalde lichamelijke reacties. Vragen die inmiddels tot duidelijk hebben geleid via de Polyvagaaltheorie.

Ademwerk

Eveneens heb ademwerk opgenomen in mijn werk, het is nauw verbonden met de wetenschap van veiligheid, ofwel: de Polyvagaaltheorie.

Polyvagaaltheorie – Stephen W. Porges

In augustus ’21 heb ik de Polyvagaaltheorie (de wetenschap van veiligheid) definitief opgenomen in mijn werk, zie de pagina Polyvagaaltheorie Ik behandel de theorie binnen de sessies in samenhang met reeds gebruikte inzichten en oefeningen.

HartRitmeVariabiliteit (HRV) en Hartcoherentie

Een belangrijk onderdeel waar Stephen W. Porges al vroeg in zijn carrière op stuitte was de ontdekking van de Hart Ritme Variabilieit (HRV). Het meten en beïnvloeden van hartritme-variabiliteit, dat wordt mogelijk vanaf najaar 2022.

Safe & Sound Protocol (SSP)

Het Safe and Sound Protocol (SSP) maakt inmiddels deel uit van mijn werk, het is altijd additioneel aan bestaande therapeutische interventies. Voor het gebruik van dit bijzondere ‘instrument’ ben ik inmiddels bevoegd.

Integratieve benadering

De hier genoemde toepassingen zijn gebaseerd op stevig gefundeerd wetenschappelijk onderzoek en worden zoveel mogelijk geïntegreerd toegepast.