De verslaving voorbij - Hulp bij alcoholafhankelijkheid

Hulp bij alcoholafhankelijkheid

Op een dag dringt het tot je door dat je niet verder kunt – dat er een eind moet komen aan al dat zoeken, gebruiken,
of wat je ook maar doet, in het verlangen naar iets dat er niet is.
Het verlangen zelf wordt een bron van pijn.

De Verslaving Voorbij begeleidt mensen die alcoholafhankelijkheid ervaren, naar een leven vrij van de behoefte aan drank. De begeleiding is gericht op het onderkennen, erkennen en opruimen van complexe obstakels, waardoor de behoefte aan drank volledig en duurzaam uitdooft. Het gaat dus niet om het bestrijden van drank, of andere coping.
Er wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat het middel zelf of het coping gedrag in enge zin, niet het probleem is. Wanneer je dit consequent doortrekt, kan er onmogelijk sprake zijn van een ongeneeslijke verslavingsziekte. Je werkt dus letterlijk de verslaving voorbij.

Alcoholafhankelijkheid is zelfmedicatie

In de begintijd kan alcohol jarenlang een aangename ontspanning geven. Zorgen verdwijnen even, maar komen wel steeds terug. Met de jaren wordt het drinken zelf ook een zorg. Op enig moment beheerst het je hele leven, leuk is het dan allang niet meer. Je probeert te stoppen of te minderen en dat mislukt, keer op keer. Die teleurstelling moet ook weer worden gedempt zodat je nog meer gaat drinken. Soms denk je: “ach wat kan mij het schelen, ik heb het nodig”, dan gaan de remmen los, tot je weer opnieuw denkt aan stoppen. Zo hol je steeds verder achteruit.

Intussen is je alcoholmisbruik en het proberen te stoppen, zo’n groot probleem geworden, dat het lijkt of het drinken, de alcohol zelf het probleem is. Natuurlijk voelt dat zo, echter je bent niet voor niets ooit bovenmatig gaan drinken, er is dus iets aan vooraf gegaan.

Bij De Verslaving Voorbij onderzoek je de onderliggende oorzaken, je leert dat jouw drankmisbruik geen opzichzelfstaand probleem is. Je gaat inzien dat drinken een vorm van zelfmedicatie is om met het leven te dealen (coping), ook al had je dat eerder niet zo bewust ervaren.

 

Gezondheid bestaat uit evenwicht,

het gebruik van middelen is geen beoogde verstoring van dit evenwicht,

maar een poging dit evenwicht te vinden.

De regie over je eigen leven

De Verslaving Voorbij levert je voldoende handvatten om de regie over je eigen leven te nemen. Hierdoor verdwijnt de behoefte te ontsnappen met drank of anderszins contraproductief gedrag.

 

Drinken is het zichtbare verlengstuk van onderliggende en vaak onzichtbare problemen.