Hulp bij alcoholafhankelijkheid


Als je al jaren structureel teveel drinkt en je stoppogingen zijn onderdeel geworden van je probleem,
als je je niet thuis voelt bij de AA of instellingen die het zelfde instandhoudingsmodel gebruiken,
misschien is het dan tijd voor een aanpak die werkt

De Verslaving Voorbij begeleidt mensen die alcoholafhankelijkheid ervaren. De begeleiding is niet gericht op abstinentie maar op het volledig en duurzaam uitdoven van de behoefte aan drank als medicijn. Het gaat dus niet om het bestrijden van drank, of andere copingsmechanismen. Er wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat het middel zelf niet het probleem is. Het drinken representeert een onderliggend probleem. Wanneer je dit consequent doortrekt, kan er onmogelijk sprake zijn van een ongeneeslijke verslavingsziekte. Je werkt dus letterlijk de verslaving voorbij.

Alcoholafhankelijkheid is zelfmedicatie

In de begintijd kan alcohol jarenlang een aangename ontspanning geven. Het is met plezier omgeven en zorgen verdwijnen even, maar met de jaren wint de zorg om het drinken. Op enig moment beheerst het je hele leven, leuk is het dan allang niet meer. Je probeert te stoppen of te minderen en dat mislukt, keer op keer. Die teleurstelling moet ook weer worden gedempt zodat je nog meer gaat drinken. Soms denk je: “ach wat kan mij het schelen, ik heb het gewoon nodig”, dan gaan de remmen los, tot je weer opnieuw denkt aan stoppen. Zo hol je steeds verder achteruit.

Intussen is je alcoholmisbruik en het proberen te stoppen zo’n groot probleem geworden, dat het lijkt of het drinken, de alcohol zelf dus, jouw grote probleem is. Natuurlijk voelt dat zo, echter je bent niet voor niets ooit bovenmatig gaan drinken, er is dus iets aan vooraf gegaan.

Bij De Verslaving Voorbij onderzoek je de onderliggende oorzaken, je leert dat jouw afhankelijkheid van alcohol geen opzichzelfstaand probleem is. Je gaat inzien dat drinken een vorm van zelfmedicatie is om met het leven te dealen (coping), ook al had je dat eerder niet zo bewust ervaren.

Gezondheid bestaat uit evenwicht,
het gebruik is ten diepste een poging dit evenwicht te hervinden.

De regie over je eigen leven

De Verslaving Voorbij levert je voldoende handvatten om de regie over je eigen leven te nemen. Hierdoor verdwijnt de behoefte te ontsnappen met drank of anderszins contraproductief gedrag.

Drinken is een bewuste reactie op een onbewust probleem.