Verslaving, jouw probleem?

 

Alcoholmisbruik is niet alleen een individueel probleem, het is ook een probleem van veel samenlevingen. Dat wil niet zeggen dat jij geen keus hebt om aan jouw probleem iets te doen, in tegendeel.

Wil je begeleid worden dan is het noodzakelijk dat je kennis neemt van de volgende kritische succesvoorwaarden:

 

  • Je bent bereid om deze website rustig door te nemen, niet scannen, maar lezen, regel voor regel
  • Je erkent je (groeiende) drankprobleem volledig, dus 100%
  • Je erkent dat minderen vooralsnog geen optie is
  • Je bent overtuigd van je wil om alcohol achter je te laten
  • Je staat open voor stevige dialogen en gaat zelfreflectie niet uit de weg
  • Je bent bereid jezelf de tijd te geven die het vraagt

 

Verslaving, maatschappelijk probleem

 

De samenleving is ondergedompeld in verslaving aan drugs of andere overmatige gewoonten. Oorzaak: gebrek aan binding. Overal ter wereld zijn mensen los komen te staan van familie- en culturele binding. In Nederland is dat proces versterkt door de ontzuiling van de 60-er jaren. Sociale netwerken “bestaan” vooral virtueel, waar een schijnwerkelijkheid wordt opgehouden.

In een dergelijke maatschappij gaat het er om jezelf te profileren, je te onderscheiden en uniek te zijn. Dit legt een niet aflatende druk op mensen tot individualisering en competitie. Duurzaam contact is schaars. En vaak genoeg zijn vriendschappen en partnerrelaties niet meer dan een optelsom van losstaande voordelen om bij elkaar te blijven, zo niet dan gaat de stekker er uit.

Meer dan ooit is de mens vervult van tegenstrijd, je willen onderscheiden aan de ene kant en erbij willen horen aan de andere kant.

Ergens is er leegte (of lijden) en daar komt alcohol (of elke andere overmatigheid) in het spel. Alcohol neemt een bijzondere plek in:

  • het is geaccepteerd, overal verkrijgbaar en betaalbaar
  • het wordt gebruikt, daar waar je contactmogelijkheden hebt (sociaal smeermiddel)
  • er is sociale druk om ook mee te drinken (anders ben je ongezellig)
  • het werkt ontspannend en wekt positieve gevoelens op (de leegte (pijn) lijkt te verdwijnen

 

 

Verslaving, professionele noodzaak

Zoals elke soort allereerst is gericht op voortbestaan, is ook elke beroepsgroep of sector dat. Voorbeelden uit het verleden zijn er zat. Verzet is dan van korte duur en het probleem lost zich vanzelf op.

Binnen de medische en sociaal psychologische hulpverlening is dat niet zo vanzelfsprekend doordat de markt diffuus is. Patiënt is patiënt en geen cliënt. Alles draait letterlijk om(heen) de patiënt, maar hij is geen marktpartij. Anders gezegd, het belang van patiënten valt niet vanzelfsprekend samen met dat van alle professioneel betrokken partijen.

Dan hebben we het nog niet over het conservatieve model (12 steps, Minnesota-model) dat uit Amerika is overgewaaid het haar stempel heeft gedrukt op de behandelmethoden in Nederland. Dit model stelt de machteloosheid van de “alcoholist” voorop.

Kort en goed, zorgprofessionals, ondersteunende organisaties en initiatieven, zijn gericht op het belang van de patiënt, mits daarbij hun eigen voortbestaan is gewaarborgd.

Voor de praktijk van verslavingszorg zijn de gevolgen daarvan rampzalig, als een cliënt wordt ingehamerd dat hij alcoholist is, ongeneeslijk ziek is en alleen met hulp van buitenaf (God) kan volhouden niet te drinken.

 

Verslaving, maatschappelijke noodzaak

Al dat zoeken naar alternatieven om de leegte op te vullen genereert veel omzet. We draaien in een economische werkelijkheid die alleen kan bestaan als we meer consumeren dan we nodig hebben. Wanneer we alleen producten aanschaffen om hun praktische nuit, dan zou meer dan 60 % van alle maakindustrie overbodig zijn.

Anders gezegd, de maatschappij  kan niet zonder de behoeftigheid van mensen om het gevoel van leegte telkens weer te dempen.