Verslaving, jouw probleem?

 

Alcoholmisbruik is niet alleen een individueel probleem, het is ook een probleem van de samenleving. Dat wil niet zeggen dat jij geen keus hebt om aan jouw probleem iets te doen, in tegendeel.

Wil je begeleid worden dan is het noodzakelijk dat je kennis neemt van de volgende kritische succesvoorwaarden:

 

  • Je bent bereid om deze website rustig door te nemen, niet scannen, maar lezen, regel voor regel
  • Je erkent je (groeiende) alcoholmisbruik volledig, dus 100%.
  • Je erkent dat minderen vooralsnog geen optie is.
  • Je bent overtuigd van je wil om in beweging te komen.
  • Je staat open voor stevige dialogen en gaat zelfreflectie niet uit de weg.
  • Je bent bereid jezelf de tijd te geven die het vraagt.

 

Verslaving, maatschappelijk probleem?

 

We leven in een samenleving waarin we voortdurend op zoek zijn naar manieren om ons goed te voelen. Een van de manieren waarop we dat doen is gericht op middelengebruik. Oorzaak: gebrek aan contact. Overal ter wereld zijn mensen los komen te staan van familie- en culturele en religieuze binding. In Nederland is dat proces versterkt door de ontzuiling vanaf de 60-er jaren. Sociale netwerken “bestaan” vooral virtueel, waar een schijnwerkelijkheid wordt opgehouden.

In zo’n contact-arme maatschappij gaat het er om jezelf te profileren, je te onderscheiden en uniek te zijn, zodat je alsnog aandacht krijgt. Dat legt een niet aflatende druk op mensen tot individualisering en competitie. We willen ons onderscheiden aan de ene kant en erbij horen aan de andere kant.

Duurzaam contact is schaars geworden. Vaak genoeg zijn vriendschappen en partnerrelaties niet meer dan een optelsom van instrumentele voordelen om bij elkaar te blijven, zo niet dan gaat de stekker er uit.

Ergens is er leegte (of lijden) en daar komt alcohol als verstrooiend middel goed van pas. Alcohol neemt een bijzondere plek in:

  • Het is algemeen geaccepteerd, overal verkrijgbaar en betaalbaar
  • Het wordt gebruikt, daar waar je contactmogelijkheden hebt (sociaal smeermiddel)
  • Er is vaak sociale druk om mee te drinken (anders ben je ongezellig)
  • Het werkt ontspannend en wekt (aanvankelijk) positieve gevoelens op. Gevoelens van leegte of pijn verdwijnen tijdelijk naar de achtergrond.

 

 

 

Verwarring rondom verslavingszorg

 

Verslavingszorg, waaronder de AA en niet reguliere instellingen gerekend, heeft nimmer een deugdelijk, integer en praktisch uitvoerbaar antwoord kunnen formuleren bij wat men noemt “verslaving”. Je kunt je zelfs afvragen of dat in het belang van de hulpverlening zelf is.

In het meest gunstige geval onderkent men de onderliggende oorzaak van het verslavingsgedrag, maar wordt uiteindelijk toch gekozen voor therapie / begeleiding gericht op gedragsaanpassing.

In het minst gunstige geval (12 steps, Minnesota-model) word je veroordeeld tot ongeneeslijk alcoholist, met als hoogste doel, je te leren onthouden van het gebruik van alcohol of andere drugs.

 

Verslaving, economische noodzaak

 

Al dat zoeken naar alternatieven om de leegte op te vullen genereert veel omzet. We leven in een economische werkelijkheid die alleen kan bestaan als we meer consumeren dan we nodig hebben. Zouden we dan niet doen, dan zou een overgroot deel van, de maakindustrie overbodig zijn.

Anders gezegd, de economie kan niet zonder de behoeftigheid van mensen om het gevoel van leegte (die via slimme marketing, gecreƫerd is door die zelfde industrie) te dempen.

Wanneer we onszelf niet zoveel zouden verstrooien met materiƫle welvaart, oppervlakkige genietingen, kicks, thrills en drugs, stort de economie in.

Welvaartsziekte, verslavingen en individuele disfunctie zijn geen onbedoelde bijwerkingen van het model, ze zijn er noodzakelijk onderdeel van. De “gezonde en vitale mens” zal zich willen onderscheiden door economische activiteit en consumentisme.